Starters

Starters

Startende ondernemers

Voor startende ondernemers is het lastig om een goed en compleet beeld te vormen over wat hen op financieel en fiscaal terrein te wachten staat. Daarom heeft Administratiekantoor CIBA Consult voor starters enkele aantrekkelijk aanbiedingen opgezet, die hierna worden toegelicht.

Gratis gesprek voor starters

De eerste aanbieding houdt in de eerste plaats in dat de startende ondernemer, die hiervoor belangstelling heeft, kosteloos een eerste bespreking met ons kan voeren, waarin een checklist voor starters wordt doorgenomen en waarbij een aantal handvatten wordt aangereikt om de opstart van het bedrijf zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze aanbieding geldt overigens alleen voor ondernemers die daarna besluiten om met ons kantoor verder te gaan.

10% korting voor starters

Verder hanteren wij gedurende het eerste jaar van de onderneming voor starters een gereduceerd tarief, hetgeen neerkomt op een korting van 10% op onze standaardtarieven. Bel of mail ons voor nadere informatie over deze aanbieding of voor een vrijblijvende afspraak c.q. offerte. Onze contactpersoon voor de externe contacten is de heer J. (Johan) van Holst, te bereiken via telefoonnummer 0182 74 82 42 of via de contact pagina.