Administratiekantoor CIBA Consult

Vredebest 32
2801 AS Gouda

T 0182 74 82 42
M 06 44 14 68 77
E info@cibaconsult.nl

BTW-nummer
11.70.23.784.B.01
K.v.K.-nummer
24322121, Rotterdam

Lees onze algemene voorwaarden

Realisatie: Webdesign Zuid-West Nederland

Startende ondernemingen

Vanwege het feit dat het voor startende ondernemers lastig is om een goed en compleet beeld te vormen wat hen op financieel en fiscaal terrein te wachten staat heeft Administratiekantoor CIBA Consult voor deze doelgroep een aantrekkelijk aanbieding.

Deze aanbieding houdt in de eerste plaats in dat de startende ondernemer, die hiervoor belangstelling heeft, kosteloos een eerste bespreking met ons kan voeren, waarin een checklist voor startende ondernemers wordt behandeld en waarbij een aantal handvatten wordt aangereikt om de opstart van het bedrijf zo goed mogelijk te laten verlopen.
Deze aanbieding geldt overigens alleen voor ondernemers die daarna besluiten om met ons kantoor verder te gaan.
Verder hanteren wij gedurende het eerste jaar van de onderneming voor starters een gereduceerd tarief, hetgeen neerkomt op een
korting van 10% op onze standaardtarieven.

Bel of mail ons voor nadere informatie over deze aanbieding of voor een vrijblijvende afspraak c.q. offerte.
Onze contactpersoon voor de externe contacten is de heer J. (Johan) van Holst, te bereiken via telefoonnummer 0182 74 82 42 of via de contact pagina.

Startendeondernemers zijn welkom voor een advies gesprek.
Administratieve dienstverlening * belastingzaken * consultancy